Ve Velké Britanii zakládáme dva druhy společností. Private Limited company (LTD) and Limited Liability Partnership (LLP).


Private Limited Company (LTD)

Požadován je minimálně jeden ředitel (fyzická nebo právnická osoba), jeden sekretář (běžně zajišťujeme pro všechny společnosti) a minimálně jeden akcionář (fyzická nebo právnická osoba). Standardní akciový kapitál je GBP 1,000, minimální splacený kapitál je GBP 1. Každá společnost musí jednou ročně zpracovat a podat Accounts a podle dosaženého zisku pak zaplatit daň z přijmu ve výši 20% - 23%. Jakmile obrat společnosti překročí částku GBP 83,000 musí společnost požádat o registraci k DPH. Zpracování a podání Accounts na Inland Revenue a Companies House zajišťujeme po dohodě. Minimální poplatek je EUR 700.

Náklady na založení společnosti ve Velké Británíí, sídlo v Londýně, místní sekretář, standardní dokumenty (Certificate of Fact s apostilací), akciový certifikát, razítko a doručení kurýrem jsou EUR 1,500.

Náklady v dalších letech, tedy pronájem sídla, administration fee a místní sekretář jsou EUR 1,200.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee ředitel (fyzická osoba), jedna generální plná moc (POA) ověřená notářem a apostilací, nedatovaná rezignace nominee ředitele stojí EUR 650 ročně

Nominee akcionář (fyzická nebo právnická osoba), Declaration of Trust ověřená notářem a apostilací stojí EUR 650 ročně​


Limited Liability Partnership (LLP)

LLP musí mít minimálně dva členy (members) z nichž alespoň jeden musí být fyzickou osobou, druhý člen může být fyzickou nebo právnickou osobou. Alespoň dva členové musí být označení jako „designated members“ a jejich povinností bude např. jmenování auditora (pokud to bude potřeba), podávání výročních výkazů, hlášení změn ve společnosti obchodnímu rejstříku a podobně. Pokud má LLP pouze dva členy, oba budou „designated members“. Pokud má LLP tři nebo více členů, může se sama rozhodnout, jestli budou jako „designated members“ jmenováni pouze dva z nich nebo jich bude více (třeba všichni), ale v každém případe vždy musí ve společnosti být minimálně dva. LLP může mít tolik členů kolik je potřeba, ale minimálně jeden z nich musí být fyzická osoba.

Jakmile společnost dosáhne obrat GBP 83,000, musí požádat o registraci DPH. EU předpisy stanoví, že společnost by se měla registrovat k DPH v zemi, ve které působí, což nemusí být zrovna Velká Británie. Jednou ročně je potřeba podat daňové přiznání, poplatek za komplexní službu začíná u EUR 700.

UK LLP která má nerezidentní členy, nerezidentní „designated members“ a která neobchoduje na území Velké Británie, neplatí ve Velké Británii žádné daně z příjmu. Veškerý zisk by se měl zdanit na úrovni členů společnosti.

Náklady na založení společnosti, sídlo v Londýně, místní sekretář, standardní dokumenty (Certificate of Fact ověřen s apostille, razítko a doručení kurýrem jsou EUR 1,500

Náklady v dalších letech, tedy pronájem sídla a administration fee jsou EUR 1,200.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee member, jedna generální plná moc (POA) ověřená notářem a apostilací, nedatovaná rezignace podepsaná nominee členem, notářsky a apostilací ověřená Declaration of Trust stojí EUR 400 ročně

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net