Spojené Státy umožňují založení několika typů společností, nicméně pro nerezidenty se doporučuje většinou Limited Liability Company (LLC) ve státě Delaware. Pokud není Delaware LLC řízena ani vlastněna americkým rezidentem a nepodniká ve Spojených Státech, nemusí předkládat účetní uzávěrku a kromě paušální Franchise Tax neplatí v USA žádné daně. Společnost založíme během jednoho dne.

Ředitelem (manager) Delaware LLC může být jedna nebo více osob, stejně tak majitelem (member) může jedna nebo více fyzických nebo právnických osob. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako ředitel a/nebo majitel, můžete využít službu nominee (dosazeného) ředitele a/nebo nominee (dosazeného) majitele.

Náklady na založení Delaware LLC společnosti včetně sídla, registračního agenta, standardních dokumentů společnosti ověřených notářem a apostilací, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou EUR 1,200.

Náklady v dalších letech (sídlo, registrační agent, paušální daň) jsou EUR 900.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazený) ředitel - fyzická osoba EUR 650 ročně (včetně jedné generální plné moci notářsky ověřené a apostilované a nedatované rezignace)

Nominee (dosazený) majitel - právnická osoba EUR 650 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Společnosti zakládáme i ve všech dalších státech USA.

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net