Ras Al Khaimah

Emirát Ras Al Khaimah umožňuje založení nejflexibilnější a nejdiskrétnější společnosti, jakou je možno registrovat ve Spojených Arabských Emirátech. Mnoho podobných lokalit je považováno pouze za daňové ráje, ale Spojené Arabské Emiráty jsou skutečnou zemí se skutečnou ekonomikou. RAK offshore společnost neplatí žádnou daň z příjmu dosažených kdekoli na světě. Předkládaní účetní uzávěrky není vyžadováno.

RAK offshore společnost musí mít alespoň jednoho ředitele. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako ředitel, můžete využít službu nominee (dosazeného) ředitele. Akcie musí být vydány na konkrétního akcionáře (registered shares). V případech kdy nechcete ve společnosti figurovat ani jako akcionáři můžete využít službu nominee (dosazeného) akcionáře.

Náklady na založení RAK offshore společnosti včetně sídla, registračního agenta, standardních dokumentů společnosti, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou EUR 3,700.

Náklady v dalších letech (sídlo, registrační agent, paušální daň) jsou EUR 2,500.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazený) ředitel - fyzická osoba EUR 650 ročně (včetně jedné generální plné moci notářsky ověřené a apostilované a nedatované rezignace)

Nominee (dosazený) akcionář - právnická osoba EUR 650 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Ve Spojených Arabských Emirátech zakládáme také společnosti ve Free Trade Zónách v Ras Al Khaimah a v Dubaji.

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net