Typický a velice populární daňový ráj nacházející se v Indickém oceánu, východně od Afriky, severně od Madagaskaru. Společnosti neplatí žádnou daň ze svých příjmů dosažených kdekoli na světě a nemají povinnost předkládat úřadům účetní uzávěrku. Založení společnosti je snadné a rychlé – většinou netrvá déle než 2 pracovní dny.

Seychelská offshore společnost musí mít alespoň jednoho ředitele. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako ředitel, můžete využít službu nominee (dosazeného) ředitele. Akcie musí být vydány na konkrétního akcionáře (registered shares). V případech kdy nechcete ve společnosti figurovat ani jako akcionáři můžete využít službu nominee (dosazeného) akcionáře.

Náklady na založení seychelské offshore společnosti včetně sídla, registračního agenta, standardních dokumentů společnosti ověřených notářem a apostilací, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou pouze EUR 1,000.

Náklady v dalších letech (sídlo, registrační agent, paušální daň) jsou EUR 850.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazený) ředitel - fyzická osoba EUR 650 ročně (včetně jedné generální plné moci notářsky ověřené a apostilované a nedatované rezignace)

Nominee (dosazený) akcionář - právnická osoba EUR 650 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net