Velice prestižní lokalita pro založení společnosti. Společnost musí předkládat daňové přiznání a platit daň ve výši 25% z veškerých zisků dosažených kdekoli na světě. Minimální daň placená jednou ročně je EUR 1,750. Standardní kapitál společnosti je EUR 35,000, minimální kapitál splacený před založením společnosti je EUR 17,500.

Rakouská společnost musí mít minimálně jednoho ředitele. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako ředitel, můžete využít službu nominee (dosazeného) ředitele. Akcie musí být vydány na konkrétního akcionáře (registered shares). V případě, že nechcete ve společnosti figurovat jako akcionář, můžete využít službu nominee (dosazeného) akcionáře.

Náklady na založení rakouské společnosti včetně sídla, standardních dokumentů společnosti ověřených notářem a apostilací, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou EUR 7,000.

Náklady v dalších letech jsou EUR 3,900 + minimální daň EUR 1,750.

Účetní služby od EUR 2,500 ročně.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazený) ředitel - fyzická osoba EUR 650 ročně (včetně jedné generální plné moci notářsky ověřené a apostilované a nedatované rezignace)

Nominee (dosazený) akcionář - právnická osoba EUR 650 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net