Panama je malý stát na pomezí Jižní a Střední Ameriky kontrolující světově významný a strategický průplav. Díky výhodné zeměpisné poloze patří panamské hospodářství k jedněm z bohatších v Latinské Americe. Místní společnosti neplatí žádnou daň z příjmů dosažených mimo Panamu a nemají ani povinnost předkládat úřadům účetní uzávěrku. Založení společnosti je snadné a rychlé – většinou netrvá déle než 2 pracovní dny. Požadována je vyplněná a podepsaná objednávka, kopie pasu a kopie dokumentu se jménem a adresou ne starší než tři měsíce.

Offshore společnost registrovaná v Panamě musí mít tři ředitele, kteří mohou být jakékoli národnosti. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti sami figurovat jako ředitel, můžete využít službu nominee (dosazených) ředitelů.

Akcie mohou být vydány na konkrétního akcionáře (registered shares) nebo mohou být vydány anonymní akcie na doručitele (bearer shares). V případě akcií na doručitele musí zůstat originály akciových certifikátů v úschově u registračního agenta v Panamě. Společnost s akciemi na doručitele může sloužit pro anonymní držení podílu v dalších (např. českých) společnostech. Nevýhodou akcií na doručitele je problém s otevřením bankovního účtu - většina bank účet odmítne otevřít. V případech kdy je bankovní účet nutností, ale zároveň nechcete ve společnosti figurovat ani jako akcionáři, můžete využít službu nominee (dosazeného) akcionáře.

Kromě Panamy umožňují akcie na doručitele už jen Marshallovy Ostrovy (bez omezení), Belize a Britské Panenské Ostrovy (obě s nutností uložení akciových certifikátů v Belize/BVI).

Náklady na založení offshore společnosti v Panamě včetně sídla, registračního agenta, standardních dokumentů společnosti ověřených notářem a apostilací, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou EUR 1,150.

Náklady v dalších letech (sídlo, registrační agent, paušální daň) jsou EUR 950.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazení) ředitelé – tři fyzické osoby EUR 650 ročně (včetně jedné generální plné moci notářsky ověřené a apostilované a nedatované rezignace)

Nominee (dosazený) akcionář – právnická osoba EUR 650 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Uložení akcií na doručitele v Panamě EUR 400 ročně.

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net