Daňový ráj nacházející se v Indickém oceánu asi 900 km východně od Madagaskaru. Společnosti (označované jako GBC2) jsou na Mauriciu daňově nerezidentní a neplatí tedy žádnou daň z příjmu dosažených kdekoli na světě, musí ale jednou ročně úřadům na Mauriciu předložit účetní uzávěrku. Založení společnosti trvá 3-5 dní.

Offshore společnost registrovaná na Mauriciu musí mít alespoň jednoho ředitele. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako ředitel, můžete využít službu nominee (dosazeného) ředitele. Akcie musí být vydány na konkrétního akcionáře (registered shares). V případě, že nechcete ve společnosti figurovat jako akcionář, můžete využít službu nominee (dosazeného) akcionáře.

Náklady na založení mauricijské offshore společnosti včetně sídla, registračního agenta, standardních dokumentů společnosti ověřených notářem a apostilací, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou EUR 2,500.

Náklady v dalších letech (sídlo, registrační agent, paušální daň) jsou EUR 2,500.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazený) ředitel - fyzická osoba EUR 650 ročně (včetně jedné generální plné moci notářsky ověřené a apostilované a nedatované rezignace)

Nominee (dosazený) akcionář - právnická osoba EUR 650 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Další volitelné služby: zpracování účetní uzávěrky EUR 400 ročně.

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net