Typický a velice populární daňový ráj nacházející se v Mikronésii, ve střední části Tichého oceánu. Společnosti neplatí žádnou daň ze svých příjmů dosažených kdekoli na světě a nemají povinnost předkládat úřadům účetní uzávěrku. Založení společnosti je snadné a rychlé – většinou netrvá déle než 3-4 pracovní dny. Požadována je vyplněná a podepsaná objednávka, kopie pasu a kopie dokumentu se jménem a adresou ne starší než tři měsíce.

Offshore společnost registrovaná na Marshallových Ostrovech musí mít alespoň jednoho ředitele, který může být jakékoli národnosti. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako ředitel, můžete využít službu nominee (dosazeného) ředitele.

Akcie musí být vydány na konkrétního akcionáře (registered shares). Akcie na doručitele již nejsou povoleny. V případech kdy je bankovní účet nutností, ale zároveň nechcete ve společnosti figurovat ani jako akcionáři, můžete využít službu nominee (dosazeného) akcionáře.

Náklady na založení offshore společnosti na Marshallových Ostrovech včetně sídla, registračního agenta, standardních dokumentů společnosti ověřených notářem a apostilací, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou EUR 1,500.

Náklady v dalších letech (sídlo, registrační agent, paušální daň) jsou EUR 1,200.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazený) ředitel – fyzická osoba EUR 650 ročně (včetně jedné generální plné moci notářsky ověřené a apostilované a nedatované rezignace)

Nominee (dosazený) akcionář – právnická osoba EUR 650 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net