Společnost registrovaná na Kypru je ideálním řešením pro podnikání na území EU, ale i kdekoli jinde na světě. Kypr je řádným členem EU a místní společnosti zdaňuje sazbou 12,5%, což patří mezi nejnižší zdanění v EU. Požadován je minimálně jeden ředitel (fyzická nebo právnická osoba) a minimálně jeden akcionář (fyzická nebo právnická osoba). Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako ředitel a/nebo akcionář, můžete využít službu nominee (dosazeného) ředitele a/nebo akcionáře.

Požadována je vyplněná a podepsaná objednávka, kopie pasu a kopie dokumentu se jménem a adresou ne starší než tři měsíce.

Pokud jsou řediteli společnosti v nadpoloviční většině kyperští nerezidenti, společnost jako taková je na Kypru považována za daňově nerezidentní a na Kypru neplatí žádnou daň z přijmu. Taková společnost pak ale není schopna získat Certificate of Tax Residence (potvrzení vydané kyperskými úřady o tom, že veškeré příjmy společnosti dosažené kdekoli na světě jsou zdaňovány na Kypru). Z tohoto důvodu většina klientů využívá možnost dosadit do společnosti místního ředitele, aby mohla společnost v případě potřeby získat Certificate of Tax Residence.

Náklady na založení společnosti, sídlo v Nicosii, místní sekretář, standardní dokumenty ověřené apostilačně, akciový certifikát, razítko, hlavičkové papíry a doručení kurýrem jsou EUR 2,500.

Náklady v dalších letech, tedy pronájem sídla, administration fee a místní sekretář jsou EUR 1,800 + Annual Levy EUR 350.

Jak rezidentní, tak i nerezidentní společnosti musí jednou ročně zpracovat a podat auditovanou účetní uzávěrku. Náklady na přípravu, podání a překlady se pohybují od EUR 1,500 výše podle náročnosti.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee ředitel (fyzická osoba), jedna generální plná moc (POA) ověřená notářem a apostilací a nedatovaná rezignace nominee ředitele stojí EUR 650 ročně.

Nominee akcionář (právnická osoba) včetně Declaration of Trust a Instrument of Transfer of Shares stojí EUR 650 ročně.

Další volitelné služby: Registrace DPH (VAT) EUR 400.

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net