Velice atraktivní lokalita pro založení zahraniční společnosti. Kanada, která podepsala smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než 90 zeměmi, nabízí nerezidentům možnost založení několika druhů společností.


Corporation

Tento typ společnosti zakládáme v provinciích Britská Kolumbie (BC) a Nový Brunšvik (NB). Společnosti musí předkládat účetní uzávěrku a platit daň z příjmu dosažených kdekoli na světě. Corporation registrována v Britské Kolumbii 25%, v Novém Brunšvíku 26%. Založení společnosti trvá 2-3 dny.

Společnost musí mít alespoň jednoho ředitele. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako ředitel, můžete využít službu nominee (dosazeného) ředitele. Akcie musí být vydány na konkrétního akcionáře (registered shares). V případech kdy nechcete ve společnosti figurovat ani jako akcionáři můžete využít službu nominee (dosazeného) akcionáře.

Společnost Vám pomůže vytvořit Credit History v Kanadě a následně může pomoct s případnou emigrací do Kanady.


Limited Partnership (LP)

Tento typ společnosti (komanditní společnost) zakládáme v provincii Ontario. Jedná se o jednoduchou společnost, která nemá povinnost v Kanadě předkládat účetní uzávěrku ani platit daně. Založení společnosti trvá 1 den.

Kanadská komanditní společnost (LP) může být založena jedinou osobou, která bude jak komplementářem (General Partner) tak i komanditistou (Limited Partner). V případě potřeby můžeme poskytnout nominee (dosazeného) komplementáře i komanditistu.

Tento typ společnosti je velmi populární mezi vývojáři softwaru, webovými designery a poskytovateli IT služeb, kteří nabízejí služby zákazníkům v Kanadě, USA a Evropě.


Extra-Provincial Company (EPC)

Pokud potřebuje jakákoli ne-kanadská společnost (včetně offshore společností) založit pobočku nebo otevřít bankovní účet v Kanadě, nejlepším řešením je zaregistrovat tuto společnost jako „Extra-Provincial“ společnost v provincii Ontario. Po registraci společnost obdrží ontarijskou licenci s registračním číslem společnosti a získá tak status ontarijské extra-provincial společnosti který ji umožní zřídit si v Ontariu kancelář a otevřít bankovní účet.

Je důležité si uvědomit, že kanadská extra-provincial registrace nevytváří nový samostatný právní subjekt. Proto ne-kanadská společnost registrována jako extra-provincial společnost v Ontariu nemá v Kanadě žádné daňové povinnosti v případě, kdy společnost podniká mimo Kanadu. Pokud má extra-provincial společnost obchodní aktivity na území Kanady, zdaní z tohoto plynoucí zisky sazbou 26,5%.


Kanadskou společnost lze použít pro účely daňové optimalizace jako agenta ve smlouvě o obchodním zastoupení, ve kterém je hlavním dodavatelem/zadavatelem jakákoli další společnost, včetně offshore společnosti.


Náklady na založení společnosti v Kanadě včetně sídla, registračního agenta, standardních dokumentů společnosti, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou EUR 2,650.

Náklady v dalších letech (sídlo, registrační agent, paušální poplatky) jsou EUR 1,300.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazený) ředitel – fyzická osoba EUR 650 ročně (včetně jedné generální plné moci notářsky ověřené a apostilované a nedatované rezignace)

Nominee (dosazený) akcionář – právnická osoba EUR 650 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net