Společnost založena v Izraeli musí předkládat účetní uzávěrku a platit daň ve výši 26,5% (2015) ze zisku dosaženého kdekoli na světě za předpokladu, že je společnost řízena z Izraele nebo je zisk realizován na území Izraele.

Izraelská společnost musí mít alespoň jednoho ředitele. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako ředitel, můžete využít službu nominee (dosazeného) ředitele. Akcie musí být vydány na konkrétního akcionáře (registered shares). V případech kdy nechcete ve společnosti figurovat ani jako akcionáři můžete využít službu nominee (dosazeného) akcionáře.

Náklady na založení společnosti v Izraeli včetně sídla, registračního agenta, standardních dokumentů společnosti ověřených notářem a apostilací, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou EUR 6,000.

Náklady v dalších letech (sídlo, registrační agent, paušální poplatky) jsou EUR 3,800.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazený) ředitel – fyzická osoba EUR 650 ročně (včetně jedné generální plné moci notářsky ověřené a apostilované a nedatované rezignace)

Nominee (dosazený) akcionář – právnická osoba EUR 650 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net