Založení Ltd společnosti v Irsku trvá přibližně 10 dní. Požadována je vyplněná a podepsaná objednávka, kopie pasu a kopie dokumentu se jménem a adresou ne starší než tři měsíce. Společnost musí mít minimálně dva ředitele, z nichž jeden musí být rezidentem EU. Společnost může mít jediného akcionáře. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako ředitel a/nebo akcionář, můžete využít službu nominee (dosazeného) ředitele a/nebo akcionáře.

Daň ze zisku z obchodních aktivit je 12,5%, zatímco daň ze zisku z neobchodních aktivit je 25%. Za zisk z neobchodních aktivit je považován prodej nemovitého majetku a pozemků nebo investiční profit (akcie a podobně) pokud tyto byly drženy po dobu delší než 12 měsíců. Pokud byly akcie drženy dva nebo tři měsíce a poté prodány, takovýto profit je považován za zisk z obchodních aktivit a je zdaněn běžnou sazbou 12,5%.

Irskou společnost lze registrovat k DPH (VATu) a pokud společnost platí daně z příjmu v Irsku lze požádat o vydání potvrzení o daňovém domicilu (Certificate of Tax Residence) i když nemá společnost irské ředitele.

Náklady na založení společnosti, sídlo společnosti v Dublinu, sekretář, standardní sada dokumentů společnosti včetně apostilace, akciový certifikát, razítko společnosti a doručení kurýrem jsou EUR 2,200.

Náklady v dalších letech (správa společnosti, sídlo v Dublinu, sekretář a Annual Return) jsou EUR 1,100.

Zpracování účetnictví, příprava a podání účetní uzávěrky na Registr společností a Finanční úřad ose pohybují od EUR 700 výše podle náročnosti.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Dosazený ředitel (britský rezident) včetně jedné apostilované generální plné moci a nedatované rezignace EUR 650.

Dosazený ředitel (irský rezident) včetně jedné apostilované generální plné moci a nedatované rezignace EUR 2,000.

Dosazený akcionář (britský rezident) včetně Declaration of Trust EUR 650.

Další volitelné služby: Registrace DPH (VAT) EUR 350.

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net