Zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky Hong Kong ležící na pobřeží Jihočínského moře je významným ekonomickým a obchodním centrem. Hong Kong aplikuje daň z příjmu ve výši 16,5% na zisky pocházející z obchodů, které se uskutečňují v Hong Kongu. Společnost, která podniká v Hong Kongu, ale dosahuje zisky v jiném místě, nemusí v Hong Kongu platit daň z příjmu. V Hong Kongu se neplatí daň z kapitálových příjmu, dividend ani úroků.

Založení společnosti proběhne většinou do týdne od dodání vyplněné a podepsané objednávky, kopie pasu a kopie dokumentu se jménem a adresou ne starší než tři měsíce.

Náklady na založení offshore společnosti v Hong Kongu včetně sídla, registračního agenta, sekretáře, standardních dokumentů společnosti, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou EUR 2,700. Klient dostává pouze kopie dokumentů, originály musí zůstat v kanceláři v Hong Kongu. Notářské ověření a apostilace kopií dokumentu stojí EUR 1,000 navíc. Vzhledem k tomu, že většina klientů si pro HK společnosti otevírá bankovní účty v Hong Kongu, notářsky a apostilačně ověřené kopie nejsou v takovém případě potřebné.

Náklady v dalších letech (sídlo, registrační agent, sekretář, poplatek místním úřadům) jsou EUR 1,700.

Všechny společnosti v Hong Kongu musí jednou ročně podat auditovanou účetní uzávěrku. Náklady se pohybují od EUR 2,000 výše podle náročnosti.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazený) ředitel – fyzická osoba EUR 650 ročně (včetně jedné generální plné moci notářsky ověřené a apostilované a nedatované rezignace)

Nominee (dosazený) akcionář – právnická osoba EUR 650 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net