Gibraltar. Daňový ráj oblíbený hlavně díky své poloze - v Evropě. Společnosti neplatí žádnou daň ze svých příjmů dosažených kdekoli na světě (mimo Gibraltar), ale musí jednou ročně podat zkrácenou účetní uzávěrku. Založení společnosti trvá přibližně týden a je vyžadována ověřená kopie pasu, doklad se jménem a adresou ne starší než tři měsíce, bankovní reference v angličtině, vyplněná a podepsaná objednávka.

Offshore společnost registrovaná na Gibraltaru musí mít alespoň jednoho ředitele, který může být jakékoli národnosti. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako ředitel, můžete využít službu nominee (dosazeného) ředitele.

Akcie musí být vydány na konkrétního akcionáře (registered shares), akcie na doručitele (bearer shares) nejsou povoleny. V případech kdy z jakéhokoli důvodu nechcete ve společnosti figurovat jako akcionáři, můžete využít službu nominee (dosazeného) akcionáře.

Náklady na založení offshore společnosti na Gibraltaru včetně sídla, registračního agenta, sekretáře, standardních dokumentů společnosti ověřených notářem a apostilací, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou EUR 1,650.

Náklady v dalších letech (sídlo, registrační agent, paušální daň) jsou EUR 900.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazený) ředitel – fyzická osoba EUR 650 ročně (včetně jedné generální plné moci notářsky ověřené a apostilované a nedatované rezignace)

Nominee (dosazený) akcionář – právnická osoba EUR 650 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net