Typický a velice populární daňový ráj nacházející se na východním pobřeží Střední Ameriky. Společnosti neplatí žádnou daň z příjmů dosažených kdekoli na světě a nemají povinnost předkládat úřadům účetní uzávěrku. Založení společnosti je snadné a rychlé – většinou netrvá déle než 1-2 pracovní dny.

Belizská offshore společnost musí mít alespoň jednoho ředitele, který může být jakékoli národnosti. Jestliže z jakýchkoli důvodů nechcete ve společnosti figurovat jako ředitel, můžete využít službu nominee (dosazeného) ředitele.
Akcie mohou být vydány na konkrétního akcionáře (registered shares) nebo mohou být vydány anonymní akcie na doručitele (bearer shares). V případě akcií na doručitele musí zůstat originály akciových certifikátů v úschově u registračního agenta. Společnost s akciemi na doručitele může sloužit pro anonymní držení podílu v dalších (např. českých) společnostech. Nevýhodou akcií na doručitele je problém s otevřením bankovního účtu - většina bank účet odmítne otevřít. V případech kdy je bankovní účet nutností, ale zároveň nechcete ve společnosti figurovat ani jako akcionář můžete využít službu nominee (dosazeného) akcionáře.

Kromě Belize umožňují akcie na doručitele už jen Marshallovy ostrovy (zcela bez omezení), BVI a Panama (s nutností uložení akciových certifikátů u registračního agenta).

Náklady na založení belizské offshore společnosti včetně sídla, registračního agenta, standardních dokumentů společnosti ověřených notářem a apostilací, akciového certifikátu, razítka a doručení kurýrem jsou EUR 1,200.

Poplatek v dalších letech (sídlo, registrační agent, paušální daň) je EUR 700.

Volitelné služby sloužící k zachování anonymity ředitelů a akcionářů:

Nominee (dosazený) ředitel - fyzická osoba EUR 650 ročně (včetně jedné generální plné moci notářsky ověřené a apostilované a nedatované rezignace)

Nominee (dosazený) akcionář - právnická osoba EUR 650 ročně (včetně Declaration of Trust notářsky ověřené a apostilované)

Uložení akcií na doručitele EUR 400 ročně.

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net