Všem společnostem nabízíme pomoc s výběrem a otevřením účtu u vhodné banky v Evropě, Střední Americe, jihovýchodní Asii nebo na ostrovech v Indickém oceánu. Internet banking v angličtině a mezinárodní platební karty jsou dnes samozřejmostí.

Standardními požadavky bank jsou:

  • dokumenty společnosti včetně apostilace
  • popis činnosti společnosti – business plan

Od všech ředitelů, zplnomocněných osob, akcionářů a finalních vlastníků společnosti:

  • ověřená kopie pasu
  • dokument se jménem a adresou (např. faktura za telefon, plyn, elektřinu nebo vodu ne starší než tři měsíce)
  • bankovní reference (vydá na požádání banka u které máte vedený běžný účet)

Banky také chtějí vědět v jaké měně chcete účet otevřít, jaký bude počáteční vklad/převod na účet, jaký bude průměrný zůstatek na účtu, odkud budou na účet prostředky přicházet a kam budou odcházet.

Některé banky umožňují otevřít bankovní účet korespondenčně - bez osobní přítomnosti klienta v bance, jiné trvají na tom aby se klient dostavil do banky osobně.

Náklady na otevření bankovního účtu se pohybují od EUR 1.500 výše.

Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net