Upozornění, týkající se užívání obsahu stránek www.zahranicni-spolecnosti.cz provozovaných společnosti Afinex Group Ltd.

Vstupem na stránky www.zahranicni-spolecnosti.cz souhlasíte s následujícími podmínkami. V opačném případě vezměte prosím na vědomí, že Vám není dovoleno používat informace, které se nacházejí na našich stránkách.

Vyloučení zodpovědnosti a záruk
Každý uživatel vstupující na internetové stránky spravované společností Afinex Group Ltd je používá na vlastní riziko. Společnost Afinex Group Ltd. nezodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek www.zahranicni-spolecnosti.cz. Informace z těchto prezentací jsou poskytované BEZ ZÁRUKY.
Společnost Afinex Group Ltd nezodpovídá za žádné škody, ať už přímé nebo nepřímé, speciální či vzniklé ve spojitosti s užíváním www.zahranicni-spolecnosti.cz, ani za škody vzniklé z důvodu částečné, anebo její úplné nefunkčnosti internetových stránek spravovaných Afinex Group Ltd.

Použití informací
Žádná z informací uvedená na www.zahranicni-spolecnosti.cz stránkách spravovaných společností Afinex Group Ltd není nabídka, návrh na obchod ani doporučení pro rozhodnutí, není to ani právní, daňové ani jiné poradenství.


Praha
+420 234 261 939
cz-office1@afinex.net
Ostrava
+420 558 713 532
cz-office2@afinex.net